Blekinge

Robin och Pernilla i Ronneby
Namn: Robin Andersson, 31 och Pernilla Olsson, 30
Bor: Hjälmseryds Gård, Ronneby
Verksamheten: Hjälmseryds Gård köptes av Robin och Pernilla för 4,5 år sedan och ett år senare köpte paret sina första två kor. Företaget har efter det utvecklats och idag finns det cirka 30 kor och 60 tackor på gården. Produktionsinriktning är dikalvsproduktion. Hösten 2018 byggdes det ett nytt dikostall med plats för 44 kor och målet är att komma upp till 40 kalvande kor under 2020.

Läs mer här

Dalarna

Johan i Söderbärke
Namn: Johan Persson, 28
Bor: Söderbärke, Smedjebacken
Verksamheten: Johan startade sitt företag 2016 med att köpa gården och tolv dräktiga kor och sex kvigor. Sedan har Johan genom egen rekrytering och genom ytterligare inköp ökat sin besättning så i år har 40 djur kalvat. Hondjuren betäcks av två renrasig Herford tjurar.

Gotland

Tobias i Visby
Namn: Tobias Andersson, 36
Bor: Visby, Gotland
Verksamheten: Tobias driver dikoproduktion med 100 dikor, integrerad slaktdjursuppfödning plus inköp av 50 kvigor och 160 tjurar av köttras. På gården odlas även bland annat vall och majs.

Gävleborg

Klas och Gunnar i Hedesunda
Namn: Klas Persson, 28 och Gunnar Persson, 26
Bor: Hedesunda, Gävle
Verksamheten: I Hedesunda driver de två bröderna framgångsrikt Vinnersjö Angus, en småskalig Krav-certifierad gård med dikoproduktion. Idag finns totalt cirka 120 djur, varav 50 dikor av rasen Aberdeen Angus och ett par fjällkor. De jobbar aktivt med den lokala ICA-handlaren och säljer även kött till lokala restauranger.

Läs mer här

Halland

Robert och Fredrik i Unnaryd
Namn: Robert Johansson, 40 och Fredrik Rubin, 32
Bor: Unnaryd, Hylte
Verksamheten: Bröderna Robert och Fredrik bedriver nötköttsproduktion och skogsentreprenad med totalt cirka 150 djur. Gården är självförsörjande på spannmål och de använder ca 60 procent av det de odlar resten säljs. Robert och Fredrik arrenderar 36 fastigheter förutom de två fastigheter som de äger var för sig. Deras mål är att hålla dessa marker öppna med betande djur och ha en produktion som är anpassad till förhållandena. De tycker det är viktigt att bevara naturbetesmarkerna i den fina miljön som finns i Unnaryd.

Jämtland

Ola i Krokom
Namn: Ola Holm, 35 och Sture Holm
Bor: Nordannälden, Krokom
Verksamheten: Gården är en konventionell dikouppfödning med raserna Charolais och Hereford. När Ola inte arbetar på gården kör han grävmaskin och då är det pappa Sture som hjälper till hemma på gården.

Läs mer här

Jönköping

John i Landsbro
Namn: John Oskarsson, 26
Bor: Landsbro, Vetlanda
Verksamheten: Företaget, som ägs och drivs av John sedan 2016, omfattar flera verksamheter inom lantbruket och entreprenad. Den största delen är dikoproduktion med avel, men en viktigt ekonomisk del är försäljning av både avelstjurar samt rekryteringskvigor. Rasen som finns på gården är Simmental.

Läs mer här

Kalmar

Robin och Malin i Färjestaden
Namn: Robin och Malin Svedlund
Bor: Färjestaden, Öland
Verksamheten: Makarna Robin och Malin Svedlund driver tillsammans, RS Lantbruk, en arrendegård på östra Öland. Huvudinriktningen är nötköttsproduktion med ca 300 levererade slaktdjur per år. På gården finns 60 mjölkkor, 30 dikor samt ca  400 kalvar och ungnöt. Totalt ca 600 djur. Allt foder odlas på gården vall, majs samt spannmål ca 200 ha. RS Lantbruk bedriver även en omfattande maskinstationsverksamhet.

Läs mer här

Kronoberg

Anders i Tingsryd
Namn: Anders Fransson, 38
Bor: Skatemåla, Tingsryd
Verksamheten: Företaget bedriver avel- och köttproduktion samt skoglig verksamhet. Brukar 130 ha åker och bete dessutom 120 ha skog. På gården bedrivs avelsverksamhet med 40-tal kalvningar per år, raserna Simmental och Arbedeen angus, samt omkring tjugo moderdjur med korsning Simmental-Arbedeen angus.

Läs mer här

Mälardalen

Simone och Jakob i Östhammar
Namn: Simone Beck-Friis, 29 och Jakob Tuvesson, 31
Bor: Hargshamn, Östhammar
Verksamheten: Hargs Bruk är ursprungligen ett vallonbruk och har varit i drift i 350 år. Simone och Jakob tog över verksamheten 2014 och har sedan dess byggt upp nuvarande drift på Hargs Bruk. Inriktningen är dikoproduktion med specialisering på avvand livkalv som säljs till andra gårdar. Gården har idag 750 djur, varav 320 kalvande kor av raserna Black Angus och Herford. Inom de kommande tre åren kommer produktionen att utökas ytterligare i det nybyggda stallet till 450 kalvande kor. Stor vikt läggs vid att nyttja betesmarker och bra grovfoder för att hålla landskapet öppet.

Norrbotten

Benny i Råneå
Namn: Benny Bergqvist, 38
Bor: Råneå, Luleå
Verksamheten: Bergqvist Lantbruk har bedrivit köttdjurproduktion sedan 1970. Gården har gått i arv från far till son i 6 - 7 generationer och numera är det Benny Bergqvist som styr verksamheten. Besättningen består av 130 tjurar varav 90 går till slakt varje år. Gården har successivt investerat i nya ladugårdar med den senaste tekniken, som innebär att djuren kan få ett mer naturligt beteende

Sjuhärad

Mikael i Mark
Namn: Mikael och Sara Mild och Tilda Åstrand 
Ligger i: Älekulla, Mark
Verksamheten: Bocksås Eko har dikoproduktion samt inköpta dikalvar till stut- och kvigproduktion. Gården samarbetar med tre grannar så djurmaterialet blir jämnt, främst Charolais och Simmental. Han förser grannarna med dräktig rekrytering. Tillsammans har de två tjurar som går runt på de fyra gårdarna för maximalt utnyttjande. 

Läs mer här

Skaraborg

Martin i Lidköping
Namn: Martin Karlsson, 26
Bor: Sunnersberg, Lidköping
Verksamheten: Martin bedriver ekologisk KRAV-uppfödning av köttdjur och dikor. Under tio år har produktionen gått från fem djur till runt 300 djur. Ett tidigare hönshus har byggts om till ett modernt köttdjursstall för 132 djur. Betar ungefär 200 ha strandnära betesmarker på Kållandsö. Företaget ägs gemensamt med pappan Mikael Karlsson.

Läs mer här

Skåne

Johanna och Mårten i Sjöbo
Namn: Johanna, 37 och Mårten Rasmusson, 39
Bor: Blentarp, Sjöbo
Verksamheten: Johanna och Mårten började sin produktion på Bosarps gård 2008 och producerar ekologiskt kött med utegångsdjur. De är anslutna till kontrollprogrammet utegångsdjur utan ligghall. Målet är 60 dikor och 2019 kommer de att uppfylla målet genom att ha 50 vårkalvningar och 10 höstkalvningar. Alla kor kalvar på betet. Allt nötkött säljs direkt till kund i köttlådor, bland annat via webbutik.

Läs mer här

Södermanland

Oscar och Erica i Eskilstuna
Namn: Oscar, 31 och Erica Wulff, 32
Ligger i: Eskilstuna
Verksamheten: Erica och Oscar driver företaget FarCon AB på Närsjö Gård, som har varit KRAV-certifierad sedan 2009. De har cirka 70 dikor med stutuppfödning av kvigor och enstaka stutar. Nyligen har en gård köpts till så framåt kommer även tjurkalvarna att födas upp i egen regi, vilket länge har varit ett mål för företaget. Allt kött säljs i egen regi, både till restauranger och slutkonsument. Nöten går mestadels som köttlådor och hämtas på ett iordninggjort utlämningsställe på gården. 

Läs mer här

Värmland

Henrik i Karlstad
Namn: Henrik Nisser, 38
Ligger i: Karlstad, Värmland
Verksamheten: Henrik driver Alstrums Gård där han har en ekologisk dikobesättning med målet 200 avvanda kalvar per år. Företagets produkter är slaktdjur, tjurkalvar samt naturskötsel. Företaget arbetar aktivt med Greppa Näringen och LEAN genom LEAN-Lantbruk. Företaget har de senaste åren lyckats öka andelen naturbete, öka antalet avvanda kalvar och bibehållit produktionskostnaden trots en ökad produktion.

Läs mer här

Väst

Niklas i Sollebrunn
Namn: Niklas Johansson, 35
Bor: Sollebrunn, Alingsås
Verksamheten: Niklas äger och driver lantbruk med inriktning på köttdjuruppfödning och lämnar 400 ungnöt till slakt per år. Niklas målsättning är att 90% av allt som produceras på åkrarna ska passera genom gårdens djur och ska inte ha mer areal än vad som behövs för gårdens resurser. Eget grovfoder, spannmål och strömedel ska odlas på egna marker.

Läs mer här

Västernorrland

Markus i Bollstabruk
Namn: Markus Jonsson, 35
Bor: Bollstabruk, Kramfors
Verksamheten: Markus driver en verksamhet bestående av både köttdjur och skog. Han köper in köttraskvigor och slaktar ca 30 per år. Det mesta säljs direkt till slakteri och en del som köttlådor direkt till konsument. Under 2007 byggdes en ligghall som tills idag är utökat till tre hallar.

Läs mer här

Örebro

Jenny och Nils i Glanshammar
Namn: Jenny, 32 och Nils Eld, 32
Bor: Glanshammar, Örebro
Verksamheten: Jenny och Nils startade verksamheten för fem år sedan och startade då med åtta kor och i år har 70 kor betäckts. Ambitionen är att nästa år betäcka 90 kor. 2016 byggde de om en lagård på gården och 2017 byggde de en helt ny lagård. För att kunna behålla alla ungdjur skulle de behöva bygga till ytterligare. I framtiden vill de satsa mer på att sälja avelsdjur och då är det Simmental som gäller. De har idag några renrasiga Simmentalkor som de sparar tjurkalvarna efter.

Östergötland

Magnus och Karin i Linköping
Namn: Magnus och Karin Wessman, 38
Bor: Nybygget, Linköping
Verksamheten: Sedan 2013 bedrivs nötköttsproduktion på Nybygget. Gården bedriver ekologisk växtodling och föder upp konventionella tjurar. Mjölkrastjurar utgör ca 85 % av slakten och köttrastjurar 15 %. Det finns även ca 25 dikor på gården i syfte att sköta betena. Mjölkraskalvarna köps in från två större mjölkgårdar i närområdet.