Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva det svenska och internationella marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Rapporten har ett framåtsyftande perspektiv och ger en indikation om lönsamhetsutvecklingen inom respektive verksamhetsinriktning.

Några nyheter i senaste numret:

Det danska grisköttet tappar marknadsandelar i Sverige

Danmark tappar marknadsandelar i Sverige i snabb takt medan Tyskland allt mer framträder som den dominerande importören av griskött till Sverige. Under föregående år vid samma period hade Danmark motsvarande 35 procent av den svenska importmarknaden, nu är andelen endast 27 procent. En starkt bidragande orsak till utvecklingen är den danska dominansen av företrädesvis fläskfilé, som har minskat med 13 procent mot samma period föregående år. Samtidigt ökar konsumtionen av svenskproducerat griskött trots en konsumtionsminskning av köttkategorin överlag vilket vittnar om ett starkare förtroende för det svenska grisköttet.

Kraftig marginalförbättring inom lamm och nötköttsproduktionen

Rekordhög betalning för lamm-respektive nötkött kombinerat med lägre foderpriser innebär kraftiga marginalförstärkningar för de båda köttslagen under det inledande kvartalet i förhållande till föregående år. Medan konsumtionssiffrorna för nötkött är svagt nedåtgående visar konsumtionen av lammkött en kraftig tillväxt. Till viss del fångas den upp av ökad svensk lammköttsproduktion men huvudsakligen tillgodoses marknaden av större importvolymer från Nya Zeeland som fortsätter att vinna marknadsandelar i Sverige.

Ladda ner och läs hela rapporten Ekonomi och Marknad här.

Årets alla rapporter hittar du i länken till höger.