Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva det svenska och internationella marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Rapporten har ett framåtsyftande perspektiv och ger en indikation om lönsamhetsutvecklingen inom respektive verksamhetsinriktning.

Några nyheter i senaste numret:

Förstärkt handelsbalans för gris-och nötkött

Den senaste uppdaterade handelsstatistiken för perioden januari till september visar att exporten i Sverige ökar samtidigt som importen minskar av gris- respektive nötkött. Samtidigt är prodentpriserna högre i förhållande till betydande konkurrentländer vilket understryker starkare inhemsk efterfrågan.

Marknaden för lamm har en positiv trend

Slaktpriserna för lamm har över åren fått en bredare topp och perioden med lågt pris på hösten blir smalare. För lamproducenter innebär utvecklingen ett förbättrat marknadsläge då det gynnsamma prisfönstret sträcker sig över en längre period.

Ladda ner och läs hela rapporten Ekonomi och Marknad här. 

Årets alla rapporter hittar du i länken till höger.