Det är starkt att kunna konstatera att den nedåtgående trenden för några år sedan, har vänt och produktionen ökar inom nöt- gris- och lammnäring. Ljusningen är även påtaglig inom mjölknäringen.

Vid årets seminarium på Näringslivets hus, hade aktörer från olika delar av svenska köttbranschen samlats. Bland annat lyftes arbetssättet med handlingsplanerna som en särskild framgångsfaktor. Gemensamma mål och samarbetet genom hela livsmedelskedjan gör även svåra utmaningar möjliga att klara av. Detta arbetssätt blir nu inspirerande när den nationella livsmedelsstrategin omsätts i handling.

När det kommer till arbete med handlingsplanerna, är flertalet av åtgärderna i dem avklarade eller pågående med goda förutsättningar att genomföras.