– Vi vill förmedla vilka frågor som är på agendan, direkt till de medlemmar som är intresserade och berörda av köttfrågor. I nyhetsbrevet ska de få samlad information regelbundet. Vi tycker att det är bra med en fast rutin.

Vilken nytta ska nyhetsbrevet ge?

– Medlemmarna kan förvänta sig kommentarer om marknadsläget, rapportering om aktuella näringspolitiska frågor med fokus på kött och att nyhetsbrevet ska sig à jour med köttdebatten och opinionsläget. Köttproduktion berör, den utgör navet i svenskt lantbruk, samtidigt som många människor har starka känslor om hur djuren har det, och om klimatpåverkan – många tänker och tycker om kött. Men många gånger saknas relevant fakta, här spelar LRF en viktig roll.

Vad menar du med att köttproduktion är navet i lantbruket?

– Som lantbruksföretagare utgår du ifrån de resurser som finns på gården. Som alla vet kan vi inte odla allt överallt, utan ganska stora arealer lämpar sig bäst för vall. Där spelar djuren en viktig roll att omvandla gräs till protein. Grisar är bra på så vis att de äter restprodukter från livsmedelsindustrin. Köttproduktion handlar ju om att få biologiska och ekonomiska system att kugga i varandra. Det är också viktigt att hålla en tillräckligt hög produktion i Sverige för att vi ska kunna hålla uppe en stark livsmedels- och foderindustri, men också för -forskning och -utveckling.

Vilka vänder ni er till?

– Nöt-, gris- och fårbönder. För att få brevet krävs medlemskap i LRF. Jag uppmanar alla medlemmar att anmäla sig till det. Dessutom, det är bara att höra av sig till mig på asa.odell@lrf.se om det finns frågor eller funderingar, både vad gäller LRF Kött eller nyhetsbrevet. Det är värdefullt och välkommet! Medlemmar kan också kontakta Viktoria Östlund, expert nöt och lamm, viktoria.ostlund@lrf.se och Margareta Åberg, expert gris, margareta.aberg@lrf.se

Vilka ämnen är hetast i köttdebatten nu?

– Vi har en stor utmaning på många plan, till exempel så finns ju de som tycker att vi inte ska äta kött alls och har klimat som alibi, men skrapar vi lite på ytan så ser vi att argumentationen bottnar i hittepå. En annan viktig fråga att nå fram i debatten med är att det är skillnad mellan kött och kött. Ytterligare ett betydelsefullt ämne att diskutera är att det finns ett stort investeringsbehov på svenska köttgårdar – det är viktigt att se till att hålla efterfrågan stabil för att företagarna ska våga satsa. Ytterligare en dimension handlar om hela tillståndsprocessen där det gäller att få myndigheter att samarbeta och inte motverka medlemmars expansion och tillgång till nytt kapital.

Berätta lite kort om dig och ditt företag?

– Tillsammans med min man föder jag upp grisar och har växtodling i integrerad produktion på en gård utanför Trelleborg. Vi har 420 suggor och producerar drygt 10 000 smågrisar per år. Gården lämpar sig väl för grisproduktion, den hade den inriktningen redan när jag och min man träffades på lantmästarutbildningen på SLU i Alnarp. Företaget har växt med tiden och sysselsätter nu sex heltidsanställda.