I mars 2015 tog nöt- och lammbranschen ett gemensamt initiativ för att öka lönsamheten och omfattningen av den svenska nöt- och lammproduktion. Handlingsplaner ska vända trenden och leda till en ökad svensk uppfödning och produktion av de båda köttslagen. Nu är handlingsplanerna klara och presenteras den 20 januari 2016. 

- Jag kan inte nog trycka på det unika i att aktörer från hela värdekedjan har valt att engagerad sig i det här arbetet. Eftersom vi är så beroende av varandras produktion, råvaror och tjänster måste vi vara överens för att lyckas, och det är vi nu, säger Viktoria Östlund på LRF Kött.

Arbetet med handlingsplanerna har skett i arbetsgrupper där hela värdekedjans aktörer samt myndigheter har bidragit. Det här är ett unikt samarbete där producenter, slakt och handel har gjort att det nu finns handlingsplaner för de kommande åren. Planerna ska vända trenden och öka företagarnas produktion och lönsamhet.

Handlingsplanerna är indelade i fyra olika målområden: marknad, export, produktion samt stöd och regler. För lamm finns även målområdet ull och skinn. LRF, i det här fallet LRF Kött, lägger 1 miljon kronor till varje handlingsplan och har en central roll både i styrgrupp och i de olika arbetsgrupperna, specifikt i gruppen stöd och regler. Bland LRFs ansvarsområden finns:

Produktion

LRF har ansvar inom lean för nötköttsföretagande och erfarenhetsgrupper, mentorprogram och gårdsvisningar på lammsidan.

Marknad

LRF arbetar för en finansieringsmodell genom samarbete mellan slakt, producent och handel.

Export

LRF arbetar för att främja export av nötkött och lammskinn.

Stöd och regler

LRF driver på för att göra slutuppfödning på stall för nöt och lamm möjligt samt arbetar för en djurvälfärdsersättning för dikor.

Frågor? Kontakta Viktoria Östlund, ansvarig för lamm- och nötköttsfrågor på LRF, 08-787 59 14.

Läs mer om LRF Kött