I januari 2016 presenterades handlingsplaner och aktiviteter inom nöt- och lammbranschen påbörjades med mål att öka lönsamheten och omfattningen av den svenska nöt- och lammproduktion. De båda handlingsplanerna skall leda till att vända trenden så att svensk uppfödning och produktion av de båda köttslagen ökar. 

- Jag kan inte nog trycka på det unika i att aktörer från hela värdekedjan har valt att engagerad sig i det här arbetet. Eftersom vi är så beroende av varandras produktion, råvaror och tjänster måste vi vara överens för att lyckas, och det är vi, säger Viktoria Östlund på LRF Kött.

Arbetet med handlingsplanerna sker i arbetsgrupper där hela värdekedjans aktörer samt myndigheter bidrar. Det här är ett unikt samarbete där producenter, slakt och handel har gjort att det nu finns handlingsplaner för de kommande åren. Planerna ska vända trenden och öka företagarnas produktion och lönsamhet.

Handlingsplanerna är indelade i fyra olika målområden: marknad, export, produktion samt stöd och regler. För lamm finns även målområdet ull och skinn. LRF, i det här fallet LRF Kött, lägger 1 miljon kronor till varje handlingsplan och har en central roll både i styrgrupp och i de olika arbetsgrupperna, specifikt i gruppen stöd och regler. Bland LRFs ansvarsområden finns

Produktion

LRF har ansvar inom lean för nötköttsföretagande och erfarenhetsgrupper, mentorprogram och gårdsvisningar på lammsidan.

Marknad

LRF arbetar för en finansieringsmodell genom samarbete mellan slakt, producent och handel.

Export

LRF arbetar för att främja export av nötkött och lammskinn.

Stöd och regler

LRF driver på för att göra slutuppfödning på stall för nöt och lamm möjligt samt arbetar för en djurvälfärdsersättning för dikor.

Frågor? Kontakta Maria Dirke, ansvarig för lamm- och nötköttsfrågor på LRF, 08-787 52 13.

Läs mer om LRF Kött

November, 2017