Under 2017 slaktades det 261 600 får och lamm. Det är en ökning med fyra procent jämfört med 2016 och gav 5 300 ton kött.

– Det är roligt att vi ser en ökning av produktionen av får och lamm. Det är ett etiskt och miljösmart kött från ett djurslag där vi fortfarande har möjlighet att ta mycket mer marknadsandelar eftersom vi bara en tredjedel av lammen vi äter i Sverige är svenska. LRF Kött träffar nu detaljhandeln för att diskutera möjligheterna att lyfta svenskt lamm ytterligare, säger Viktoria Östlund, ansvarig för lamm på LRF.

LÄS MER: Så jobbar LRF med lammnäringen 

Magnus Jönsson är ordförande i Sveriges fåravelsförbundet. Så här säger han till Land.se:

– En förklaring till den ökade efterfrågan är att svenskt lammkött har gott förtroende hos svenska konsumenter. Det ses som en gedigen produkt, som är sund och miljövänligt producerad.