Den 9 mars ska du klicka in på italienska RAI 3s undersökande TV-program Presa Diretta. Då tar de nämligen upp den svenska framgångshistorien om vårt arbete med låg antibiotikaanvändning.

I mitten av januari besökte TV-teamet LRF och grisbonden Jeanette Elander i Äs, utanför Västerås, för att dokumentera den svenska grisproduktionen och få svar på hur god djurhållning och låg antibiotikaförbrukning hänger ihop. 

LÄS MER: Friska djur behöver inte antibiotika 

Jeanette Elander, grisbonde i Äs utanför Västerås visade sina grisar och berättade om hur viktigt det är med hygien, att man sätter in alla djur vid ett tillfälle och flyttar ut dem vid ett och samma tillfälle för att sedan städa, att man inte blandar olika ålder och vikt på djuren och att man ger dem ordentligt med strö. En gris som mår bra är mindre sjuk. Filmteamet tillbringade nästan tre timmar hos olika åldersgrupper av grisar.

Sverige använder minst antibiotika av alla EU-länder.

Programmet den 9 mars handlar brett om överanvändning av läkemedel. En del har fokus på antibiotika och det växande problemet med resistenta bakterier. Sverige har valts för att representera det goda exemplet.

TV-teamet träffade även läkare och andra kunniga inom humanmedicinen. 

LRF-föredrag i Rom väckte TV-kanalen

En del av bakgrunden till att Presa Diretta valde att komma till Sverige var ett svensk-italienskt seminarium på svenska ambassaden i Rom våren 2018. Seminariet tacklade frågan om det växande problemet med bakterier som blir resistenta mot antibiotika. Problemet är mycket stort inom italiensk sjukvård.

SE FILMEN: Så jobbar Sveriges bönder för friskare djur

På seminariet berättade LRF hur det svenska förbudet mot att använda antibiotika i djurhållningen drevs från bondehåll. LRF visade också på den starka kopplingen mellan god djurhållning och låg antibiotikaanvändning liksom på att det går att ändra system.

Svensk grisproduktion har i dag en produktivitet som ligger bland de absolut bästa i världen.

LÄS MER: "Förr kallades vi dumma svenskar, nu är vi förebilder"

LÄS MER: Svenska knorren - en utopi i övriga världen