LRF reste tillsammans med en delegation från Scan och Kött och Charkföretagen till Kina för att besöka två stora företag New Hope Group och Shuangui Factory som vardera har cirka 80 000 anställda, den sistnämnde har också köpt det amerikanska Smithfield-företaget, så de äger med andra ord var fjärde gris i USA. Företagen har hela ”Food Chain”, från grisgårdar hela vägen ut till konsument. Vi var också efter inbjudan av vår Lantbruksattaché på besök på Ambassaden, där vi fick träffa Chinese Meat Association.

Syftet med resan som under hösten arrangerades i samarbete med Business Sweden, Lantbruksrådet i Kina och näringen var, som ett steg i processen för att nå ett svenskt godkännande för export av griskött till Kina, att öka samarbetet länderna emellan. Vi har mycket att lära av varandra och ett kunskapsutbyte kommer att stärka våra respektive näringar. Genom en ökad ömsesidig kunskap och förståelse för varandra kan vårt samarbete och handel utvecklas. Denna resa är en pusselbit/del av fler initiativ från myndigheter, politiker och näringen. I dagsläget går exporten från Sverige till Kina via Hongkong – en fördyrande omständighet. Ett exportgodkännande med Kina skulle vara värt mycket för den svenska slakten och bonden.

- Det var en mycket spännande och givande resa, som jag tror kan få effekter i framtida svenska grisnäring säger Margareta Åberg som arbetar med grisfrågor på LRF Kött.

Kinas grisproduktion är störst i världen med sina 700 miljoner slaktade grisar (jmf Sverige 2,6 miljoner) – backyarduppfödningen” står för hälften av uppfödningen. Något som oroar de kinesiska myndigheterna mycket, då det föreligger mycket risker i sjukdomar, hygien och humanhälsa. De strävar efter att den största delen av grisproduktionen ska inkludera hela ”Food Chain”, från jord till bord, vilket de företag som vi besökte representerade.

1995 konsumerade kineserna 26 kilo/capita och idag är man uppe i 38 kilo/capita. Målet 2020 är 40 kilo/capita. Konsumtionsökningen ska vara plus 50 gram/dag. Då det är oerhörda begränsningar på foder, vatten och andra resurser, så har priset ökat på kostnader för resurserna, vilket resulterade i en tillbakagång av den inhemska produktionen med 3 procent tredje kvartalet 2016. Av den anledningen ökade priset med 25-50 procent och är idag cirka 22 kronor/kilo.