Jordbruksverket påminner om en viktig detalj vid köp av djur: Kontrollera CDB. Här är ett utdrag ur Jordbruksverkets sida om stöden:

För att djuren ska ingå i beräkningen av din djurtäthet för kompensationsstödet måste de djur du har under räkningsperioden vara märkta, journalförda och rapporterade till CDB i rätt tid. Djurens alla in- och uthändelser ska vara registrerade i CDB inom 7 dagar. Om du av någon anledning inte har åtkomst till ditt produktionsplatsnummer via en elektronisk inkanal ska du rapportera via blankett istället. Om du missar något av detta så räknas inte det djuret med för den aktuella räkningsperioden