LRF Kött har bidragit till Jordbruksverkets arbete med rapporten.

Rapporten visar att:

  • Svenskt griskött håller god och jämn ätkvalitet. Kvalitetsproblem som PSE och galtlukt är mycket ovanliga.
  • Konkurrenskraften kan stärkas av jämnare storlek på köttdetaljerna och en bättre vattenhållande förmåga hos köttet.
  • Svenskt griskött kan ses som en premiumprodukt med hög produktionskvalitet och hög livsmedelssäkerhet. Därför behövs fortsatt utveckling inom ätkvalitet mot fler kvalitetsnivåer med tydliga mervärden för konsumenten.

Ladda ned rapporten hos Jordbruksverket.