– Jättekul! Och bra, eftersom vår hållbara köttproduktion i Sverige både kan och behöver öka. Alltfler konsumenter frågar efter svenskt kött i butiken och globalt ökar köttkonsumtionen. Så vi jobbar både för hemmaplanen och för ökad export, säger Viktoria Östlund, ansvarig för nöt och lamm hos LRF Kött.

Jan Forssell som är ordförande för Sveriges Nötköttsproducenter är gärna med och hjälper LRF att lyfta frågorna om svenskt nötkötts fördelar. Han ser också fram emot att kunna fortsätta föra nötköttets talan på en större arena.

– Vi når nu ut på högsta nivå, och med möjlighet till rösträtt på riksförbundsstämman kan vi också naturligt positionera oss bland alla andra branscher som är medlemmar i LRF.

Nyare i sammanhanget är Sveriges Lammköttsproducenter som nu är intressemedlemmar i LRF. Något som ordförande Tomas Olsson tror kan bidra till att få hans organisations medlemmar att växa.

– Det gör oss starkare i vår näringspolitiska arbete. Vi är en liten ideell organisation som behöver jobba tillsammans med andra.

Han berättar att fårnäringen har förändrats mycket under organisationens tjugoåriga livstid.

– Näringen har gått från att vara hobbybetonad till mer av en produktionsgren. Så vi är med och breddar den befintliga kompetensen i LRF och bidrar med delvis ny kunskap och erfarenhet.