Grattis!
- En får tacka.

Blev ni överraskade?
- Ja absolut! Vi jobbar ständigt efter det som är bäst för djuren och jorden och att det ska vara hållbart på långsikt. Att det är bra för miljön är naturligt för oss och det är kul när det uppmärksammas. Vi hoppas verkligen att fler får upp ögonen för hur klimatsmart svensk lammproduktion är.

Hur kommer det sig att ni är så duktiga?
- Intressant fråga! Jag tror det beror på ett stort intresse och att vi ständigt söker kunskap och inspiration i de stora fårländerna som bland annat Nya Zeeland och England. Där har vi genom åren byggt upp ett brett nätverk som utvecklat oss mycket!

Hur firar ni?
- Det blir inte så mycket firande då vi är mitt i lamning här på gården. Fira ska vi gör när det är prisutdelning den 1 februari i Stockholm.

Vad har ni fått för reaktioner?
- Förutom lite kontakter med tidningar som vill skriva om det  så är det många som hört av sig och gratulerat och det uppskattas!

Vad är det största som händer för er 2018?
- 2018 blir väl det bästa året hittills! Skämt åsido, vi har ständigt idéer på saker att utveckla och just nu är det focus på att utveckla djurmaterialet, där våra tackor ska bli ännu effektivare och klimatsmartare!

Slutligen, vad är det bästa med att vara LRF-medlem?
- Det bästa med att vara LRF medlem är att det ger mig större möjligheter att kunna påverka våra vilkor!

Fakta om Olssons gård och lammproduktion

1 500 slaktlamm föder de upp varje år. Produktionen är inriktad mot vårlamm, med slakt till påsk, samt beteslamm som föds upp på enbart gräs.

De har också egen rekrytering av avelsdjur inom raserna Dorset och Texel.

Gården brukar 180 hektar åkermark och betar 150 hektar naturbeten.

På åkermarken odlas vall och spannmål till djurens vinterfoder, men även en del spannmål för avsalu. 

Så här lyder motiveringen

”Anna och Tomas Olsson har högt ställda mål, och deras fokus är att leverera lammkött av högsta kvalitet med insikt om att friska djur med god tillväxt ger lägst klimatpåverkan och bäst ekonomi för djuruppfödaren. Intresse för vall och vallblandningar har ökat gårdens produktion av slaktlamm baserat på gräs. På Norrby Gård är klöver centralt för att öka inbindning av kväve till marken samtidigt som markens struktur förbättras. Nya grödor i gårdens växtodling såsom lupin och åkerböna minskar beroendet av inköpt soja för att täcka djurens proteinbehov. Gödsel från djuren tas tillvara på ett medvetet sätt och utnyttjas i ett väl fungerande kretslopp mellan djur och växtodling. 150 hektar naturbetesmark hålls öppna av betande tackor som gör det möjligt för unika växter och en mångfald av insekter att trivas. Paret har även börjat återplantera lähäckar för att gynna fågellivet och ser fram emot en framtida utökad fauna med fasaner och rapphöns på Norrby Gård.”

Juryn bestod av Patrik Holm Thisner Hållbarhetsdirektör HKScan, Magnus Lindholm Tf Inköpsdirektör HKScan, Elisabeth Svensson Kommunikationschef HKScan Agri samt Kristina Yngwe Riksdagsledamot för Centern samt vice ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet.

Hedersomnämnande till grisbönder

Fredrik och Jeanette Elander, grisproducenter utanför Västerås, som också är LRF-medlemmar och gästade nyligen LRFs Instagramkonto, fick hedersomnämnade för sitt fina miljöarbete. Arbetet på gårdarna Äs och Viggby bygger på ”Lean Production” där planering och uppföljning är A och O – för att effektivsera arbetet. Gårdarna ingår i suggring och tar emot 40 suggor inför grisning var tredje vecka. Gården brukar 250 hektar med grödor såsom höstvete, havre, korn, ärtor eller bönor. Allt som odlas är avsett att bli foder till grisarna.