Två av utbildningsträffarna genomfördes redan under våren med totalt 550 deltagare. Under hösten är det dags för ytterligare två träffar. Träffarna har fyra teman: affärsmässigt företagande, optimal utfodring, utfodringsstrategier och produktionseffektivitet. De arrangeras lokalt på mer än 20 orter över landet.

Nötköttsträffarna har varit välbesökta och mycket uppskattade av våra nötköttsproducenter. Utbildningarna är en viktig pusselbit för att vi ska få tillväxt med ökad lönsamhet i nötköttsproduktionen, säger Jan Forssell, ordförande i Sveriges Nötköttsproducenter.

Träffarna är del av ett samarbete mellan LRF Kött, Sveriges Nötköttsproducenter och McDonald’s. McDonald’s engagemang bottnar i att de är Sveriges största inköpare av svenskt nötkött i restaurangbranschen samt stor inköpare av andra jordbruksprodukter, med ambitionen att öka inköpen ytterligare. I en sådan omställning ligger det i McDonald’s intresse att säkra upp en lönsam, tillräcklig och hållbar produktion, som även är konkurrenskraftig. De tre organisationerna vill tillsammans göra ett aktivt arbete för att öka både produktion och lönsamhet, och där är kompetens en viktig nyckel till framgång.

- Vi finansierar Tillväxt Nötkött för att vi vet att våra gäster uppskattar svenskt nötkött och eftersom vi eftersträvar en långsiktig tillgänglighet att svenskt nötkött. Den samverkan vi har satt upp i branschen, där målet är att hitta nya samarbetsformer, är långsiktigt rätt väg att gå, säger Patrik Holm Thisner, Inköps- och Kvalitetsdirektör på Svenska McDonald’s.

- Det är positivt att McDonald’s stöttar svensk nötköttsproduktion och ökar sina inköp av svenskt nötkött. Utbildningarna är ett bra tillfälle att som företagare fortbilda sig, säger Viktoria Östlund, nötansvarig på LRF kött. 

Andra aktiviteter som genomförs inom samarbetet:

  • Kunskapsprogrammet, ett samarbete mellan McDonald’s och LRF Ungdomen, med syfte att främja unga lantbrukare att utvecklas ytterligare, vilket inkluderar en internationell studieresa och ledarskapsutbildning.
  • McDonald’s & LRF’s årliga Hållbarhetsstipendium, som delas ut till en lantbrukare som ligger  i framkant.
  • Utbildningar där producenter får lära sig att använda samverkan som konkurrensmedel.
  • Kommunikation och marknadsföring av svenskt lantbruk via McDonald’s kanaler.


Datum och anmälan hittar du här