De preliminära siffrorna från SCB visar att importen till Sverige 2014 har minskat med 1 procent för nötkött och 7 procent för griskött jämfört med 2013. Importen av lammkött har däremot ökat med 7 procent som en effekt av att den svenska konsumtion ökat mer än den svenska produktionen. Den fullständiga statistiken hittar du under Marknadsstatistik.