Exempelvis var investeringarna i stallar för dikor mer än dubbelt så hög 2017 som 2015 och tidigare år. Samma bild gäller för investeringar i suggstallar.

- Det är mycket tillfredsställande att svensk grisnäring återigen investerar, ett resultat av samarbetet i handlingsplan Gris. Vi får gå tillbaka till 2006 för att hitta motsvarande höga siffror för förprövning av suggstallar, Margareta Åberg, LRF Kött.

- Mål för ökad produktion har vi såväl i handlingsplanerna som i den nationella livsmedelsstrategin och det är verkligen på gång. Statistiken är ett kvitto på investeringsviljan som finns bland landets köttproducenter, säger Maria Dirke, LRF Kött.

Produktionen ökar

Vid sidan av investeringar är det tydligt även att produktionen ökar även i antal kilo kött. 3 procent mer griskött slaktades 2017 än 2016, i antal kilo är det högsta noteringen sedan 2011. Mängden slaktat nötkött ligger stabilt på en hög nivå. Slakten av får och lamm är jämfört med andra djurslag liten men 2017 var noteringen den högsta sedan 1985, det är 33 år sedan!

Kortfattad information och fullständig statistik kring förprövning av djurstallar hittar du här

Och motsvarande om slaktvolymer här 

Du vet väl också att LRF varje vecka uppdaterar Statistikplattformen där du får all fakta du behöver.