Gris 

Grisföretagardag
Den 6:te Grisföretagardagen gick av stapeln den 18 november LRF Kött bjöd in till denna dag tillsammans med Gård&Djurhälsan, Svenska Köttföretagen Sveriges Grisföretagare och Svenskt Kött. Temat var ”Starka tillsammans” och många seminarierna vittnade om det. Allt från hur Lantbruk och Födevarer är uppbyggt till Handlings plan Gris där fundamentet till framgång är att alla vet målen och jobbar tillsammans mot det” En svenska långsiktig och Lönsam Grisproduktion.

Export
En Kina delegation har varit i Sverige och inspekterade bla två svenska grisgårdar. Det blev ett lyckat besök som förhoppningsvis leder till ett bilaterlat avtal med Kina.

Lamm

Pilotprojekt om kvalitet
Branschen har tillsammans startat upp ett projekt för att säkra kvaliteten på svenskt lammkött. Ett pilotprojekt har startats upp där pH i slaktkroppar mäts och kartläggs. LRF Kött finansierar pilotprojektet tillsammans med Svenska Fåravelsförbundet.

Nöt

Årets nötköttsföretag
Årets nötköttsföretag har utsetts. I år var temat ”en spjutspets” och vinnaren är NP Agro & Askome Charolais från Halland.

Allmänt

Grön kokurrenskraft
Grön konkurrenskraft har tagits fram och presenterats. I år kommer inte broschyren ut i tryckt version, men finns tillgänglig på webben från 1 december 2015.

Kockar på gården
LRF Kött tar med sig årets finalister i Årets kock ut till en Nöt-Lamm-Gris och Fågelgård. Temat är ”Bonden och Kocken” och syftet med resan är att lära våra unga kockar mer om hur uppfödningen går till och skapa kontakter mellan bonden och restaurangen.