De nya hållbarhetskriterierna för nötkött och griskött innehåller bland annat krav på djurskydd, antibiotika och klimat. Upphandling av livsmedel ska styra mot och motsvara samhällets ambitioner inom djurskydd och miljö. Nu lanserar Upphandlingsmyndigheten kravpaket som gör det enklare att se vilka hållbarhetskriterier som är i linje med målet.

Under 2020 planerar Upphandlingsmyndigheten att uppdatera kriterierna för produktgrupperna mjölk och lammkött. En arbetsgrupp är bildad på LRF med deltagare från LRF Kött och LRF Mjölk som är rådgivande i kriterieprocessen. De nya hållbarhetskriterierna för lamm och mjölk, planeras vara klara i årsskiftet och lanseras 2021.

- Efterfrågan på svenskproducerat ökar rejält, både inom offentlig upphandling och på restaurang. Vi får tydliga indikationer från våra täta avstämningar med grossistledet, säger Viktoria Östlund på LRF Kött.

- Det märks att konsumenter i allmänhet har stor tillit till den svenska uppfödningen av vår nötboskap och grisar, " knorr debatten" som är symbol för hela vår djurhållning med friska djur som fötts upp med hög djuromsorg och den lägsta användningen av antibiotika av duktiga svenska bönder har slagit igenom. Med tanke på att den offentliga upphandlingen förser våra barn i skolor och våra äldre i äldreomsorgen och människor som ligger på sjukhus med mat så är det extra viktigt att den offentliga upphandlar svensk gris och nötkött, säger Margareta Åberg på LRF Kött.

MISSA INTE: Webbinariet om offentlig upphandling med fokus på kött, den 19 maj

LÄS MER: Så jobbar LRF med offentlig upphandling