I mitten av februari är Svenskmärknings webbplats, frånsverige.se, klar och då kan företag börja skicka in ansökningar och teckna avtal. Och i mitten av april räknar man med att de första produkterna finns i butikerna.

– Äntligen har vi en tydlig märkning på plats! Den ligger rätt tiden, då efterfrågan från konsumenterna på svenska livsmedel är stor. När handeln blir alltmer koncentrerad blir det än mer viktigt med en tydlig avsändare på produkterna. Märkningen är helt enkelt bra för konsumenterna, för oss lantbrukare och för hela den svenska livsmedelsbranschen, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

Det nya märket Från Sverige och det befintliga Kött från Sverige ägs båda av det nybildade bolaget Svenskmärkning AB. Det är Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och LRF som har initierat den gemensamma frivilliga ursprungsmärkningen och tillsammans bildat bolaget Svenskmärkning AB.

Kriterier för märkning med Från Sverige:
• Alla djur ska vara födda, uppfödda och slaktade i Sverige.
• Odling ska ha skett i Sverige.
• All förädling och packning ska ske i Sverige.
• I sammansatta produkter, det vill säga en produkt med minst en tillsatt ingrediens,
ska minst 75 procent av färdigvaran vara svenskt (vatten räknas inte).
• Kött-, ägg- och mjölkråvara ska alltid vara 100 procent svenskt, även som ingrediens i en produkt.