Artikeln tar upp utsläpp från konsumtion och flödet av växtnäring via gård, mat, avlopp och Östersjön och andra vatten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionen svarar för ca 30 % av tillförseln av kväve till Östersjön.

Protein innehåller kväve och det spelar inte så stor roll det är animaliskt eller vegetabiliskt protein man äter. Det viktiga är att aminosyrasammansättningen är den optimala. Då kan man dra ner på den totala proteintillförseln och ändå få tillräckligt av alla aminosyror.

Om man inte äter fullvärdig så behöver man äta mer protein, vilket ökar utsläppet av kväve. Kött innehåller alla de aminosyror som kroppen behöver och är därför det mest effektiva proteinet för att hålla ner N-utsläppet. Sedan gäller det att vi inte äter mer protein än vad kroppen behöver. Livsmedelsverkets kostråd är väl underbyggda och ger en bra riktlinjer för hur mycket och vad vi bör äta för att må bra.

Reningsverken har fler utmaningar än att minska utsläppen av kväve.

  • Ändrat klimat med fler störtskurar, vilket i samhällen med dagvatten i samma ledningar som avloppsvattnet ger bräddning av reningsverken. Dvs bajset spolas direkt ut i vattendrag och sjöar. Vattentäkter och djur nedströms kan skadas av detta.
  • Läkemedel kan inte renas bort utan skadar livet i vattendrag och sjöar.
  • Många avloppledningar är gamla och behöver förnyas
  • Även om fosforreningen är väldigt bra i Sverige så svarar den för ca 30 % av all tillförsel av fosfor till Östersjön.

För att hantera nämnda problem med utsläpp från konsumtionen så bör samhället i stor skala pröva sorterande avloppssystem som kan leverera den rena växtnäringen till produktiv åkermark. Samtidigt kan de andra problemen hanteras.
Vid någon tidpunkt så bör detta vara mer kostnadseffektivt än att lappa och laga i det gamla systemet.

När det gäller kvävet, så ger en fullvärdig kost med alla de olika aminsyrorna som kroppen behöver den minsta kvävebelastningen. Då bör man välja kött från svenska gårdar och äta enligt kostråden. Då har djuren haft den bästa djuromsorgen, fått minst antibiotika och risken för salmonella är minimal.