Viktiga omvärldsfaktorer att beakta som köttföretagare inför 2015:

  • Valutgång – ny politiskledning kommun/landsting/riksdag
  • Ny CAP, LBU
  • Konkurrenskraftsutredningen
  • Rysslands importstopp
  • Ekotrend
  • Hållbarhet och klimat
  • Ursprung och hälsa

LRF gör en egen omvärldsanalys varje år som utgår från ett samhällsperspektiv. Du hittar den i länken till höger -->