Det går bra för svensk grisproduktion. Sverige har en stark hemmamarknad och därmed kunnat hålla ett högre pris än övriga EU. Sverige är också det enda EU-land där grisproduktionen visar vinst efter ersättning till ägarens arbete. Under det senaste rapporterade året har antalet producerade grisar per sugga och år ökat från 24,2 till 25,1 grisar, den i särklass största ökningen på ett år sedan medeltalsberäkningarna började göras under tidigt 1990-tal. Det finns flera anledningar till det, en är fler levande födda (+ 0,4 grisar per kull) och fler avvanda (+0,3 grisar per kull).

Lägst dödlighet i Sverige

Sverige har också lägst dödlighet av alla InterPIG-länder från avvänjning till slakt, 3,5 % jämfört med medelnivån 5,3 %. Det förklaras med ett väldigt gott hälsoläge och långsiktigt hälsoförebyggande i samarbete mellan veterinärer, rådgivare och producenter.

I en internationell jämförelse hävdar sig alltså svensk grisproduktion väl sett ur ekonomisk synpunkt. Två saker har bidragit till detta, enligt rapporten: Dels har inte Sverige drabbats av prispressen på europeiskt griskött som beror på det ryska embargot och dels har konsumenterna tagit emot budskapet om de svenska mervärderna. Att vi har friska grisar, god djurvälfärd, ingen svanskupering och låg antibiotikaförbrukning har inneburit en större betalningsvilja hos köparen.

Här är hela rapporten