– Konsumenttrenden att välja svensk mat är stark och efterfrågan på svenskproducerat lammkött ökar mer och mer. En förklaring är att svenskt lammkött har gott förtroende hos svenska konsumenter. Det ses som en gedigen produkt, som är sund och miljövänligt producerad, säger Viktoria Östlund, expert på nöt- och lamm på LRF.

Under 2017 tog lammproduktionen ett stort skutt, sammanlagt slaktades 261 600 får och lamm. Det innebar 5 300 ton kött, den högsta produktionen sedan 1985.Sedan dess har den höga produktionen fortsatt och vuxit ytterligare 2018 till 280 200 får och lamm till totalt 5 600.

– Det är ett etiskt och miljösmart kött. Samtidigt har Sveriges lammuppfödare fortfarande möjlighet att ta mycket mer marknadsandelar eftersom endast en tredjedel av lammen vi äter i Sverige är uppfödda i Sverige, säger Viktoria Östlund.

Efterfrågan ökar med 6-8 procent varje år

Gudrun Haglund Eriksson driver ett lammföretag i Bengtstorp i Närke och haft fåruppfödning sedan 1982. Gården har 500 tackor och de kommande veckorna föds cirka 700 lamm. I höst kommer ytterligare 100 tackor att föda lamm.

– De svenska konsumenterna vill ha färskt lamm året runt. Efterfrågan och konsumtionen har ökat med 6-8 procent varje år de senaste fyra åren. Vi lammuppfödare skulle önska bättre ekonomiska förutsättningar för att vi ska kunna möta efterfrågeökningen, säger Gudrun Haglund Eriksson.

Ojämn lönsamhet

Trots att svenskarna vill äta mer svenskt lammkött så är ändå lönsamheten för uppfödarna ojämn. Ett alltför varierande uppköpspriset från handeln varierar i kombination med en osäker rovdjurspolitik gör att många lammuppfödare inte vågar göra de företagssatsningar som de egentligen vill enligt Gudrun Haglund Eriksson. Att uppköpspriset nu legat över 55 kronor kilot under flera veckor ger uppfödarna hopp.

LRF samarbetar med detaljhandel för att ytterligare öka intresset och marknadsföringen för svenskt lamm. Målet på lång sikt är att svensk produktion ska öka med 60 procent till 2030 genom investeringar och ökad produktivitet.

Filippa K och Röjk i spännande ull-projekt

Samtidigt som efterfrågan på svenskt lammkött ökar, jobbar branschen nu tillsammans med svenska konfektionsföretag för att mer av den svenska ullen ska tas omhand och användas av textilindustrin. Spännande tester kring detta görs av de kända designföretagen Filippa K och Röjk. Än så länge finns det många svenskproducerade ulltröjor som innehåller importerad ull.

LÄS MER: Svenskar konsumerar lika mycket lamm som snus

För mera information, kontakta Viktoria Östlund, LRF.