Ett 40-tal personer samlades på LRFs huvudkontor för att delta på seminariet om Afrikansk svinpest.

Syftet med seminariet var att bland annat att beskriva situationen i Europa samt beskriva hur Sverige tänkt hantera ett eventuellt utbrott samt ansvarsfördelningen mellan myndigheterna och hur man som enskild lantbrukare kan förbereda sig.

Under seminariet diskuterades också hur vi tillsammans upprätthåller en god beredskap och jobbar med förebyggande åtgärder.

Föredragande var Jordbruksverket  och SVA, som tillsammans arrangerade mötet, samt Svenska Jägareförbundet, Naturvårdsverket och Gård- och djurhälsan. 

Det tydligaste som kom ut av dagen var att vildsvinsstammen  behöver minskas i Sverige men även att det finns en rad andra åtgärder som tillsammans kan hjälpa till att minska risken för utbrott och minska följderna av ett eventuellt utbrott.

Här hittar du de enskilda föreläsningarna

  1. Ingrid Eilertz (Jordbruksverket) ger en introduktion till seminariet. Se filmen här.
  2. Karl Ståhl (SVA) går igenom sjukdomen och smittläget. Se filmen här.
  3. Christer Petersson (Naturvårdsverket) talar om utvecklingen av vildsvinspopulationen i Sverige. Se filmen här.
  4. Daniel Ligné (Jägarförbundet) berättade om hur jakt på vildsvin bedrivs. Se filmen här.
  5. Maria Cedersmyg (Jordbruksverket) redogör för beredskapsplanerna för smitta bland vildsvin. Se filmen här.
  6. Catrin Molander (Jordbruksverket) går igenom beredskapsorganisationen på Jordbruksverket. Se filmen här.
  7. Anki Ring (Jordbruksverket) har en genomgång av hur ett utbrott bland tamgrisar kommer att hanteras. Se filmen här.
  8. Ebba Schwan (Sveriges Djurbönders Smittskyddskontroll) går igenom vad som kan göras förebyggande på gårdsnivå. Se filmen här.
  9. Daniel Ligné (Jägarförbundet) tar upp den möjlighet Jägarförbundet har att bidra vid bekämpning. Se filmen här.
  10. Slutdiskussion. Se filmen här.

Det gäller att upptäcka sjukdomen tidigt för att kunna få bukt med den. Tänk på att rapportera fynd av döda vildsvin till SVA. Läs mer här.