Griskött

Fakta om svensk grisproduktion
En broschyr om svensk grisproduktion - Korta fakta om svensk grisuppfödning - har tagits fram i syfte att delas ut och användas som diskussionsunderlag vid möten med politiker och beslutsfattare. Du kan läsa den via länken till höger och den kommer även att översättas till engelska. Broschyren inklusive knorrar överlämnades till svenska parlamentariker i samband med ett möte som Brysselkontoret bjudit in till.

Kastrering av grisar
LRF Kött deltar nu i expertgruppen av Kommissionen utsedd för att nå målet med upphörande av kirurgisk kastrering 2018. En stor workshop med 200 inbjudna från EU´s grisnäring planeras den 29 februari.

Påverkansarbete för grisdirektivet
Ett öppet brev har sänts till kommissionär Borg och medlemsstaternas ministar med 33 underskrifter från flera medlemsländer med uppmaning att se till att Grisdirektivet följs beträffande svanskupering och sysselssättning.

Exportfrämjande griskött
Ett möte med representant Landbrug och Födevarer tillsammans med branschaktörer har genomförts på initiativ av LRF Kött. Vid mötet diskuterades handelspolitik inom och utanför EU.
Mötet resulterade i ett samarbete mellan Landbrug och Födervaror och LRF Kött. Det första mötet sker i april 2015.

Nötkött

Tillväxt Nötkött
Inom ramen för satsningen Tillväxt Nötkött söker LRF Kött ca 18 nötköttsproducenter som kan agera samordnare för att lokalt bilda egna producentringar. Vi erbjuder en gedigen utbildning under 2015 och tillgång till ett värdefullt nätverk för att komma igång på ett bra sätt. Utbildningen startar 21 januari. Läs med om Tillväxt Nötkött i länken till höger.

Utbildning i Effektiv Nötköttsproduktion
Inom samma satsning erbjuds även en utbildningssatsning som du nu kan anmäla dig till via Taurus hemsida www.taurus.mu. Den första träffen hålls på Munkagårdsgymnasiet i Halland den 2/2. Temat är Affärsmässigt nötköttsföretagande. Läs mer om utbildningen via länken till höger. 

Nötköttsseminarium
Den 22-23 januari 2015 samlas ca 200 nötköttsproducenter, rådgivare och intressenter inom nötköttsbranschen på Söderköpings Brunn för att delta på Taurus Nötköttsseminarium 2015. LRF Kött finns tillsammans med LRF Södermanland/Östergötland/Örebro och SNP på plats med monter. Om du är närvarande är du välkommen förbi på en pratstund!

Lammkött

Filmtips!
Lär av den kända brittiska fårspecialisten Lesley Stubbings. I höstas föreläste hon om Mer effektiv lammproduktion - med fokus på ungtackan. Seminariet presenterades av Gimrarna i samarbete med LRF Kött och Svenska Fåravelsförbundet. Filmen hittar du här eller via länken till höger.

Allmänt

Anmälningar/underrättelser om bristande djurskydd vid slakterier    Sedan förra årsskiftet har riktlinjerna ändrats för när brister i djurskyddet som upptäcks på slakteri ska anmälas till länsstyrelsen. Det finns tecken på att det anmäls avsevärt fler fall på lägre grund än tidigare, utan att djurägarna informeras. Bedömningar och handläggning varierar också mellan olika slakterier. LRF arbetar med frågan och kommer tillsammans med andra organisationer i näringen att träffa Livsmedelsverket och Jordbruksverket den 29 januari.

LRFs riktlinjer avseende brunstsynkronisering                  
LRF Mjölk och LRF Kött har beslutat ändra riktlinjerna gällande brunstsynkronisering. Ändringen som införts innebär att hormonell brunstsynkronisering inte accepteras till mjölkande kor. Däremot är det accepterat att använda det till icke mjölkande kor och kvigor i såväl mjölk- som köttproduktionen samt till tackor, suggor och gyltor.