SENASTE NYTT: LRF hjälper Citygross med köttguide

Råder det brist på svenskt kött?

– Nej. För några år sedan var det på det viset och då satte sig hela kedjan ner från handelsföretagen till LRF och bönder och slakterier och gjorde upp en handlingsplan för att åtgärda detta.

Så den svenska köttproduktionen har ökat?

– Ja. Vi har i dag fått upp volymen på nöt- och griskött och vi står inte i en bristsituation sedan sex månader tillbaka.

Det pratas ofta om självförsörjningsgrad. Hur ser det ut på köttsidan?

– Sverige har i dag en självförsörjningsgrad på drygt 70 procent för griskött och drygt 50 procent på nötkött och den siffran håller på att stiga eftersom bönder i större utsträckning har vågat investera - utifrån den handlingsplan som drogs upp.

Vad är den allmänna känslan hos Sveriges bönder?

– Lantbrukarna har investerat miljoner på sina gårdar. Den andelen som butikerna i Sverige behöver kan vi säkerställa. Många känner sig lurade.

Vad är branschens råd till Citygross?

– City Gross har gjort en fantastisk insats i hur de lyft och drivit frågan om den svenska köttkvalitén och vi uppmanar dem att de kontaktar sina leverantörer. Det finns tillräckligt med svenskt kött.

Vad gör LRF Kött nu?

– Vi fortsätter att driva frågan tillsammans med branschen.

Läs mer om City Gross-utspelet här