Hur jobbar Sverige när det gäller utbildning i djurskydd?
– I Sverige är vi stolta över vår djuromsorg och det ingår särskilda kurser i djurskydd i de flesta utbildningar som involverar djurskötsel. Till exempel när det gäller veterinär-, djursjukvårdar-, agronom-, biolog- miljö- och hälsoskyddsprogrammen och på naturbruksgymnasierna.

Du är involverad i två utbildningar nu i vår. Djurskyddsinspektörer från hela Europa kommer att delta. Vad kommer ni i första hand att fokusera på?
– Kurserna har tidigare hållits i andra medlemsstater. Nu är vi glada att få visa upp hur vi håller grisar i Sverige. Syftet är att åstadkomma en generell förbättring av djurskyddet för slaktgrisar i EU.

Under den första kursen vill vi visa att det är fullt möjligt att föda upp grisar utan att ta bort deras svansar. Vi vill lyfta de framgångsfaktorer som är avgörande och försöka få resten av EU att också följa grisdirektivet.

Fokus under den andra kursen är att diskutera djurskydd vid grishållning i allmänhet. Det handlar om utrymme, underlag, sysselsättningsbehov med mera.

Hur medvetna är konsumenterna om alla fördelar med svenskt griskött?
– Under det senaste året har det glädjande nog varit mycket fokus på att svensk produktion av griskött håller hög kvalitet. Det har gjort att våra svenska konsumenter har fått en mycket större medvetenhet men vi behöver fortsätta lyfta det värdefulla i Sveriges sätt att hålla grisar, till exempel hur vi i Sverige hanterar antibiotika. Friska djur behöver inte någon antibiotika och av alla länder inom EU är Sverige det land som använder minst antibiotika till sina djur.