LRF Kött har, tillsammans med djurslagsföreningar, slakt, handel och SLU blivit beviljade projektet Lammlyftet från EIP-Agri , European Innovation Partnership. Att branschen får projektpengar från EIP-Agri är unikt. Det är faktiskt första gången som LRF får pengar från EIP-Agri. Glädjen var förstås stor när beskedet kom.

- Det känns jätteroligt att vi äntligen kan sätta igång med Lammlyftet. Svensk lammproduktion har en stor potential att växa. I Lammlyftet kommer hela kedjan, bonde, industri och handel att arbeta aktivt för att stärka den svenska lammnäringen. Vi ser fram emot att hitta viktiga kvalitetsparametrar under projektets gång, det är en spännande del i att genomföra ett innovationsprojekt! , säger Åsa Odell, ordförande i LRF Kött.

Syftet med projektet är att kvalitetssäkra svenskt lammkött och samarbetet sker i hela kedjan. LRF Kött är projektägare för Lammlyftet och Helena Stenberg från Svenska Köttföretagen är anlitad som projektledare.

Lammlyftet pågår till 2020 och är en del i handlingsplan lamm.