2014-års siffror i jämförelse med år 2013:

  • Konsumentprisnivån för livsmedel, inklusive alkoholfria, drycker ökade med 0,4 % under 2014 jämfört med året innan.
  • För nötkött sjönk konsumentpriserna med 0,7 % under 2014.
  • Konsumentpriset för griskött sjönk med 0,9 % under 2014.
  • Konsumentpriserna för kött totalt sjönk med 0,4 %. Där ingår nöt-, kalv, lamm, kycklingkött samt charkvaror.
  • Fågelköttpriserna i butik sjönk med 3,2 % under 2014.

Konsumentprisindex (KPI) för kött och åren 1995-2014. Konsumentpriserna är omräknade till LRFs basår 1985.