Totalt ingår 29 länder i nätverket där Sverige medverkar med fem nötköttsgårdar. Data samlas in genom en standardiserad metod som gör det möjligt att jämföra gårdarnas produktivitet och lönsamhet oavsett land.

Målen med att ingå i nätverket är:

  • Identifiera och förstå vilka drivande krafter som påverkar utveckling och trender i ett globalt lantbruksperspektiv.
  • Analysera effekterna av förändrade ekonomiska, tekniska och politiska villkor på lantbrukets struktur, verksamhet och produktion.
  • Tillhandahålla relevant information till användare som vill stärka sin position i den globala jordbruksekonomin.

Sveriges medverkan i Agri Benchmark delfinansieras av LRF Kött. Gård & Djurhälsan är ansvarig för utförandet. Läs mer om produktivitet i svensk nötköttsproduktion och i våra konkurrentländer på Gård & Djurhälsans hemsida.