I samarbete med bland andra Sveriges Nötköttsproducenter, Sveriges Djurbönder och SLU har man gjort en förstudie med namnet Tillväxt Nötkött. Läs slutrapporten med tillhörande bilagor här. Med förstudien som bas utformades en branschspecifik tillväxtsatsning med fokus på nötkött vind namn Tillväxt Nötkött.

Tillväxt Nötkött är ett samarbete mellan LRF Kött, McDonalds, Sveriges Nötköttsproducenter och Taurus. Målet med samarbetet är att nå tillväxt i svensk nötköttsproduktion genom ökad lönsamhet i hela kedjan. Tillsammans genomförs tre olika aktiviter under 2015 som erbjuds till medlemmar:

  1. Utbildningsträffar – Effektiv nötköttsproduktion: fyra träffar genomförs på 19 platser runt om i landet. Rådgivningsbolaget Taurus har planerat och genomför utbildningen. Läs mer via bildlänken till höger "Utbildning i Effektiv Nötköttsproduktion" eller anmäl dig direkt här.
  2. Utbildning av 18 samordnare: Samarbetet innehåller även en utbildning för ca 18 personer (samordnare) med driv och intresse för att starta minst en producentring under nästa år. 
  3. Ny lönsam affärsmodell från uppfödning till leverans av nötkött till konceptproduktion: En av producentringarna ska även få prova en ny affärsmodell där man tittar på hur en modell skulle se ut för att få utvalda leverantörer att leverera till McDonalds. Detta sker under ledning av en projektledare tillsammans med slakten och McDonalds.