Målen och aktiviteterna går under LRF Kötts prioriterade verksamhetsområden:

Köttspecifik näringspolitik

LRF Kötts mål under är att arbeta med politiskt påverkansarbete för nötköttproduktionen, bland annat inför halvtidsöversynen CAP.

Aktivitet: Delta i COPAs arbetsgrupp nöt och fortsatt arbete med nötfokus i CAP/LBU inför eventuell översyn.

Omvärlds- och marknadsanalys

LRF Kött har satt upp målet att Agri Benchmark ska ha en långsiktig finansiering för fortsatt omvärlds- och marknadsanalys inom nötköttsproduktion.

Aktivitet: Satsningar för ökad produktionseffektivitet: Fortsatt internationell benchmarking nöt, specifikt satsning på lönsammare produktion av kviga och stut. Se den senaste rapporten från Agri Benschmark Beef i länken till höger.

Kommunikation

Målet under är att aktiv kommunikation om mervärden och samarbete med marknadsaktörer har lett till ökad efterfrågan och värde för svenska nötköttsproducenter.

Aktivitet: Samarbete med Svenskt Kött för att kommunicera mervärden i svenskt nötkött.

Initierering av verksamhet som stödjer utveckling av marknad, företagande och primärproduktion.

Utöver att öka samarbeten med fler marknadsaktörer är LRF Kötts mål är att del 2 i Tillväxt Nötkött genomförs för en mer konkurrenskraftig nötköttsproduktion.

Aktivitet: Inom Tillväxt Nötkött tas det fram ett antal erbjudanden till nötköttsföretagare för att stötta verksamhetsutvecklingen. Läs om dessa erbjudanden i länken till höger.

Utveckla ICA-samarbete med fokus på nötkött samt utarbetad satsning för ökad lönsam produktion av kviga och stut.

Behovsinventering och påverkan av forskning och utveckling 

Målet är att under upparbeta samarbetsformer med organisationer inom forskning och uveckling.

Aktivitet: Fortsatt nätverk på SJVs referensgrupp nöt.