Elin och Daniel Bernhardsson hade från början mjölkproduktion, men med Daniels fotbollskarriär i allsvenskan och det tredje barnet på väg var det svårt att få tiden att räcka till. Paret hade också upplevt en stor efterfrågan på nötkött från bekanta och de beslutade sig för att lägga om produktionen till nötkött. Nu är de inne på det fjärde året med försäljning av köttlådor och verksam-heten har vuxit sig stor fort.

Besättningen består av 35 dikor som i grunden härstammar från mjölkras-besättningen, men som med tiden korsats med främst Hereford. Som moderdjur är fördelen mycket mjölk och ett bra lynne. För att nå den efterfrågan som finns köps också mjölkraskalvar in och föds upp på gården. Nästan alla djur som slaktas går till köttlådor, vilket innebär runt 80-90 djur årligen, både fullvuxna djur och kalvar medräknat.
– Jag har i princip leveranser varannan vecka året om, med något uppehåll kring sommaren och något kring jul, berättar Elin.

Elin framhåller vikten av att ha bra relationer med myndigheter, med slakteriet och inte minst med kunder. Det är viktigt eftersom du är ditt eget varumärke. Det handlar även om att våga ta hjälp av andra som redan gör det du vill göra. Elin har kontakt med en lantbrukare på Orust som hittade gårdens Facebooksida när hon själv skulle starta upp en egen försäljning.
– De sitter i ett annat läge med nära till havet och mycket naturbeten så de kan ha rundvandringar på ägorna, berättar Elin. Det känns jättekul kunna inspirera fastän vi bor så långt ifrån varandra.

Elin värdesätter att ha en personlig kontakt med kunderna. I dagsläget tar hon emot alla beställningar via telefonsamtal, SMS eller Facebook. Det tar mycket tid men hon vet att det uppskattas och kunderna känner till henne.

– Beställningar görs överallt, det räcker att jag är nere på fotbollsplanen, skrattar Elin.
Gården har även ett nära samarbete med två ICA-butiker i närheten och Elin är själv på plats regelbundet och hjälper till med försäljningen. Det är ett bra sätt att träffa kunder och visa upp gårdens kött.

Planer för framtiden finns det gott om hos paret Bernhardsson. Ett mål är att öka antalet dikor uppemot ett 50-tal, det är vad som passar gårdens nuvarande areal av bete och mark. En annan plan är att starta upp fler aktiviteter som är direkt kopplade till gården.
– Jag har bokat in det första bondgårdskalaset för ett barn med sina kompisar, berättar Elin.
Några kaniner, får och kanske en get är djur som inom en snar framtid kommer flytta in på gården. Tanken är att det ska finnas något för besökare i alla åldrar på gården. En gårdsbutik med försäljning av kött är också en idé som finns med i planeringen. Bernhardssons Gårdskött vill ge sina kunder en upplevelse som sträcker sig långt utanför köket.