Hans Ramel har tagit försäljningen av köttlådor ett steg till med konceptet och företaget Cowfunding. Idéen kommer ursprungligen från Hans holländska medgrundare Gertjan Dieleman. Gertjan berättade om idén för Hans i slutet av 2014 och i maj året därpå lanserades hemsidan som säljer andelar av djur till kunder i Skåne.
– Cowfunding aspirerar att bli mer av en plattform för lantbrukare, ingen egen gård, berättar Hans.

I dagsläget är sju gårdar anknutna till Cowfunding, bland dessa finns uppfödare av både nöt och gris. Kvalitén på köttet är viktigt, när det gäller nötkreaturen ska de vara av köttras och allra helst gräsuppfödda. Gårdarna väljer ut djur som uppfyller kraven och dessa läggs ut på hemsidan med information om bland annat uppfödare, ras och vilket foder djuret fötts upp på. När alla andelar är sålda skickas djuret till slakt. Nu tar Cowfunding över och slaktkroppen hängmöras för att sedan
styckas och paketeras innan det slutligen levereras hem till kunden i lådor.
– Har man som lantbrukare ingen egen kanal så ska man kunna använda sig av
Cowfunding, vi kan förmedla kontakten mellan producenter och konsumenter, säger Hans.

I framtiden vill Cowfunding växa och sprida sig i landet, planer finns på att etablera en försäljning även i områdena kring Göteborg och Stockholm. Företaget kommer då leta efter lokala uppfödare som vill ansluta sig.
– Vi är på jakt efter bönder som är lite entreprenörer, som söker nya vägar till marknaden, säger Hans. Det är ingen nackdel om de har egna lådor också för detta blir som en ny marknadsföringskanal så att de kan nå nya kunder.

När Cowfunding lanserades var den mediala uppmärksamhet stor eftersom de representerade en helt ny typ av verksamhet.
– Då var vi ju en nymodighet, nu när intresset svalnat lite så måste vi hitta på nya grejer, säger Hans.

När det kommer till marknadsföring har fokus varit att hålla den effektiv med en liten budget. Utöver hemsidan används främst företagets Facebooksida och nyhetsbrev. Sedan har företaget satsats på att synas mycket på marknader och träffa potentiella kunder.

Hans berättar att kunderna varit positiva till Cowfunding, men att det märkas att det är ett nytt koncept. Dock ser Hans positivt på framtiden och tror att vi kommer köpa mer mat på internet i framtiden.
– Vi är på en marknad som inte riktigt är mogen än, det är många som inte köper mat på nätet överhuvudtaget nu, säger Hans. Men en viktig aspekt för att det ska fungera att köpa mat på internet är att transporten av maten hem till kunden blir mer miljövänlig.
– Ju bättre transportalternativ vi får med nya miljövänliga och effektiva transporter så kommer försäljningen också att fungera bättre, säger Hans.