• Förordning (EU) nr 852/2004 om livsmedelshygien
  • Livsmedelsverkets vägledning om registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar
  • Förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
  • Livsmedelsverkets vägledning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
  • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation
  • Livsmedelsverkets broschyr (2014). Märkning av färdigpackade livsmedel
  • Rapport från JTI Lantbruk & Industri 360 (2007). Att bygga för småskalig slakt och förädling – en idéhandbok
  • Affärsmannaskapets grunder, filmer på lrf.se http://lexiconinteractive.se/kund/lrf_affarsmannaskap/page37979.html
  • Broschyrer med kort fakta om svensk lammuppfödning, nötköttsproduktion och grisuppfödning finns på lrf.se/kott