Checklistor

LRF Kött har tillsammans med intresseföreningarna och LRF Konsult (numera Ludvig & Co) tagit fram checklistor för vad som kan vara bra att tänka på vid kontraktsteckning av slaktdjur och smågrisar. Checklistorna ska vara ett stöd för dig som köttföretagare i din affärsrelation med slakteriföretag. I listan till höger finns checklistor för respektive djurslag.

Tillväxtavtal

LRF Kött och Ludvig & Co har arbetat fram en avtalsmodell för gris tillsammans med slakteriföretag. Avtalet är utformat som ett tillägg till ett grundavtal  mellan slakteriföretag och grisföretag. Avtalet är ett exempel och är framtaget för att underlätta nyinvesteringar och ge en grundsäkerhet under framförallt de fem första åren. Ett avtal minskar risktagandet för grisföretagaren och kan därmed även underlätta finansiering. Avtalsmodellen kan även inkludera kund till slakteriföretaget för delat risktagande.