Agri benchmark beef ingår 32 länder med totalt 66 dikogårdar och 83 ungnötsgårdar. Från Sverige ingår tre nötköttsgårdar, en dikogård och två ungnötsgårdar. 

Läs mer här.