Det är LRF Konsult som tillsammans med Växa Sverige delar ut priset, Årets Mjölkbonde för att uppmärksamma och belöna skickliga mjölkföretagare som bidragit till att utveckla mjölksektorn genom att på ett föredömligt sätt ha utvecklat sitt företag och varit en förebild för andra.

- Det känns fantastiskt, säger Kristina Samuelsson som driver förtaget tillsamman med sin man, Bengt Samuelsson och som var på plats för att ta emot priset i Jönköping.

- Det visar att vi jobbar åt rätt håll och man får också en bekräftelse att det vi gör är bra, säger Josefin Samuelsson, dotter i familjen, som också var på plats.

Juryns motivering lyder:

Årets Mjölkbonde 2018 har framgångsrikt utvecklat ett mjölkföretag som hela tiden jobbar med störningsförebyggande förbättringsåtgärder. Man har en medveten och tydlig målbild som innefattar en oförtruten utveckling av företaget på en trygg ekonomisk grundval. Genom medvetna och uttalade målsättningar, där samverkan med branschkollegor utgör en viktig del, har företaget även lyckats att starkt bidra till en positiv utveckling i närområdet.

En sann entreprenörsanda motiverar Botans att fortlöpande vidmakthålla en kompetens i framkant, såväl hos ägarfamiljen som anställda. Sammantaget har detta resulterat i en djurhälsa och avkastning i allra högsta svenska toppklass, vilket även indikerar att lagarbetet på gården tycks fungera på bästa sätt.

Företaget har också tydlig målbild i ett längre perspektiv innefattande en medveten strävan mot att gården skall utgöra ett intressant objekt att ta över för intressenter i nästa generation.

Årets mjölkbonde har genom en tydlig vision, friska djur med en hög produktion, engagerade medarbetare samt en stark vilja att samarbeta lyckats skapa ett bärkraftigt företag i ständig utveckling med en helhet på en i flera avseenden unik toppnivå.

Vi gratulerar Botans Lantbruk och familjen Samuelsson till utnämningen Årets Mjölkbonde 2018.

Instiftades 2012

Årets Mjölkbonde är ett pris som instiftades 2012 som uppmärksammar och belönar skickliga mjölkföretagare. Priset ska årligen tilldelas en mjölkföretagare som föredömligt utvecklat sitt företag, varit en förebild för andra mjölkbönder och därmed utvecklat mjölksektorn. Han eller hon ska även i sitt företagande på ett exemplariskt sätt samordnat lönsamhet, effektivitet, ledarskap och uppvisat stor hänsyn till djur och miljö.

Årets Mjölkbonde utses av en oberoende jury bestående av personer med olika kompetenser kring mjölkföretagande. Juryn arbetar på uppdrag av Växa Sverige och LRF Konsult. Utmärkelsen delas ut i samarbete med LRF Mjölk vid den årliga utdelningen av guldmedaljer till mjölkbönder, i år 16 april.