Nämnden gör bedömningen att ”nötkreatur har en stark vilja att vistas utomhus under betesperioden”. Dessutom konstaterar nämnden att det inte innebär en förbättring i djurens livskvalitet att inte få gå utomhus.

- Jag och hela projektgruppen är naturligtvis besvikna på nämndens ställningstagande. Vi ville undersöka hur korna har det på stall under sommaren i Sverige och vilka faktorer som är viktigast för att säkerställa en god djurvälfärd. Därför är det olyckligt att nämnden bara inriktar sig på den svenska beteslagens utformning, säger Peter Kofoed, chef på LRF Mjölk.

Någon överklagan av beslutet är inte aktuellt med tanke på att betesperioden redan startat. Istället fokuserar LRF Mjölk, Växa Sverige och RISE på att fortsätta med de delar av projektarbetet som inte kräver djurförsöksetiskt tillstånd. 

- Vi fortsätter självfallet arbetet i oförminskad takt. Att mjölkinvägningen ökar är viktigt för att leverera på den svenska livsmedelsstrategin. Det krävs fler duktiga lantbrukare som vågar satsa på sin mjölkproduktion. En sådan utveckling kan ge såväl mer mjölk som god djurvälfärd året om, avslutar Peter Kofoed.