Företagarna fick besvara dels frågor om anmäld areal och gröda för 2020, dels utbetalda belopp för år 2020. Därefter fick företagarna frågor om de ECO-schemes, ettåriga miljö- och klimatåtgärder samt djurvälfärdsersättningar, som Jordbruksverket tagit fram för att se vilka av dessa ersättningar som är möjliga att söka för respektive företagare.

Se hela analysen här (pdf)