Visste du att resultaten från Mjölkbondepanelen är efterfrågat bland beslutsfattare?
Din kunskap och dina idéer är värdefulla och behövs!
Därför behöver vi fler deltagare i Mjölkbondepanelen:

Hittills har cirka 230 mjölkföretagare gått med i LRF Mjölks webbpanel. Frågor skickas ut en gång i månaden och besvaras elektroniskt via mobilen, surfplatta eller dator. Oftast tar det bara några minuter att besvara frågorna. Syftet är att vi ska få kunskap om hur vissa frågor bäst bör drivas i vårt politiska påverkansarbete.

Du som redan är med i panelen, stort tack för dina svar under året! Fortsätt håll utkik efter mail från oss.

God jul och Gott nytt år önskar vi på LRF Mjölk!