Vad har ni gjort?

I somras handlade det mest om att skapa sig en bild av läget, delta i det dagliga torkarbetet och lösa kortsiktiga frågor gällande exempelvis olika dispenser och kontroller.

Efter sommaren har vi skapat oss en bättre bild av hur läget ser ut i mjölksverige genom löpande kontakter med aktörer i branschen.

Vi deltar även i LRF:s gemensamma arbete kring torkan, bland annat kring utformningen av del två av regeringens stödpaket. Men nu är det störst fokus på de mer långsiktiga frågorna för vår del. 

Vilket påverkansarbete är ni mest nöjda med?

Att LRF lyckades samla alla sina krafter och få både politikers och konsumenters öron kring våra frågor. Ett gott samarbete med myndigheter och departement ledde till att vi fick igenom stora regellättnader under sommaren och ett stort stödpaket från regeringen.

Det finns nog inte många stöd och kontrollfrågor kopplat till torkan som vi inte diskuterat och i de flesta fall lyckats lösa. Det tycker jag vi ska vara väldigt nöjda med.

För mjölkens del var en rad olika dispenser och lättnader extra viktiga, exempelvis kopplat till djurskyddskontrollerna, tvärvillkoren, bete och ekologisk produktion. 

Vilket är ni mindre nöjda med och vill se mer resultat inom?

Det akuta läget gör såklart att fokus hamnar på att lösa kortsiktiga frågor. Nu behöver vi återfå fokus på de långsiktiga förutsättningarna för mjölkproduktion i Sverige så att vi står starkare framöver. Här hoppas jag vi kan få nytt liv i och ordentlig verkstad av regeringens livsmedelsstrategi!

Vad gör ni framåt?

Vi deltar fortsatt i LRF:s samlade arbete kring torkan, bland annat kopplat till del två av Regeringens krispaket. Annars kommer vi fokusera på de sakfrågor som vi vet är viktiga för att kunna bedriva mjölkproduktion i Sverige. Vi jobbar exempelvis med olika förenklingar och förbättringar av stödsystem och regler och att förbättra synen på mjölk som livsmedel.

LÄS MER: LRFs rapport för kvartal 2, 2018, visar på 2 procent minskad invägning