Ni som utgör panelen är cirka 240 mjölkföretagare verksamma runtom i hela Sverige. Baserat på resultat från årets mjölkbondepaneler kan vi sammanfatta att merparten av er anser att framtidsutsikterna för de kommande åren är relativt goda. Majoriteten av er känner er trygga med vattentillgången på gården. Ni är mycket splittrade till om ni skulle utnyttja statlig avbytartjänst, om den tjänsten återinfördes. De flesta har det senaste året haft en eller flera överlappande kontroller på gården. Ni inhämtar ny kunskap via branschpress, rådgivare eller andra lantbrukare.

Hur går arbetet med panelen egentligen till?

Arbetet med panelen börjar redan året innan, då vi på LRF Mjölk sätter de stora dragen i vad vi ska jobba med under kommande år. Detta för att kunna nyttja svaren från panelen till max, så att vi kan kommunicera resultaten i rätt tid. Då kan man fråga sig varför man inte läser om svaren i branschpressen? Nja, när vi pratar om att kommunicera så handlar det framförallt om möten med politiker och beslutsfattare, att vi twittrar och delar på Facebook, eller att vi helt enkelt svarar på skriftliga frågor från olika myndigheter. Vi ställer aldrig frågor till panelen utan att ha en plan för hur svaren ska nyttjas.

Året som kommer nu är speciellt, det är valår! Då kommer panelen och dina svar bli extra viktiga.

Till alla som hjälpt till att svara under året, ett stort tack från oss, era svar gör skillnad!

God jul och gott nytt år!
Önskar vi på LRF Mjölk

Är du ännu inte medlem i mjölkbondepanelen, men vill bli? Klicka här för att anmäla dig!