Det säger Palle Borgström, ordförande i LRF Mjölk, i en kommentar till gårdagens möte där landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Näringsdepartementet presenterade resultaten av Konkurrenskraftsutredningen och starten på arbetet med en svensk livsmedelsstrategi.

LRF Mjölk välkomnar en långsiktig livsmedelsstrategi med stöd över partigränserna och ser fram emot att den håller över flera mandatperioder.

– Möjligheterna för mjölken är enorma, men det är också utmaningarna just nu. Därför är det viktigt att regering och riksdag också agerar snabbt på kort sikt i den pågående mjölkkrisen, säger Palle Borgström.

I LRF Mjölks åtgärdsprogram finns flera förslag som landsbygdsministern och riksdagen bör anta så snart som möjligt.

– Beslut om ett modernare och enklare politiskt regelverk är avgörande för svenska mjölkbönders konkurrenskraft gentemot europeiska grannländer och det krävs att alla partier förstår att den svenska livsmedelsstrategin måste bygga på konkurrenskraft. Då kan vi bönder fortsätta att erbjuda konsumenterna den sunda och goda mat de vill ha, säger Palle Borgström.