LRFs nuvarande positioner om detta är under omprövning, och en demokratisk process pågår runt om i landet. Detta har i sin tur att göra med vilka inspel LRF ska göra till politikerna för att livsmedelsproduktion ska öka.

Två möten i norr

I Västerbotten och Norrbotten bjöds medlemmarna in till möten den 17 och 18 januari, där vice ordförande i LRF Åsa Odell, medverkade. Hon refererade bl a till en rapport som konsultföretaget Macklean tagit fram.
– Deras bedömning är att importen skulle få det ännu lättare ta sig in om vi sänkte djurskyddskraven. De tror att svenskt kött klarar av att hålla lågprisimporten stången om vi behåller dagens krav. Det finns heller inget stöd bland politikerna för ett försämrat djurskydd och en risk att vi tappar den goda djurhälsa vi byggt upp med låg antibiotikaanvändning, berättade hon.

Djuromsorg och miljö var ämnena för diskussion på mötet i Sikeå och på Grans i Öjebyn (bilden). Åsa Odell, LRFs vice ordförande, medverkade.

"Vi har vant oss vid en nivå"

Med tanke på att i de fall beslut tagits till en bättre djuromsorg inom EU (t ex förbud om svanskupering på grisar) men de ändå inte följs, anses det ta lång tid innan EU hinner i kapp Sverige. Men att Sverige istället skulle sänka sina krav var inte intressant för medlemmarna på mötet i Sikeå.
– Vi har vant oss vid en nivå och investerat i byggnader och kunskap. Det blir ju bortkastade pengar och det känns allmänt som vi går baklänges i så fall. Däremot kan vi kanske sänka vissa krav, och höja andra, menade Urban Persson, mjölkbonde i Gulltjärn.

"Se mer till helheten"

Han med flera pekade särskilt på att beteskravet måste bli flexiblare. Detta i takt med att besättningarna även i norra Sverige börjar bli större.
Många ansåg att det brister i kompetens och erfarenhet hos djurskyddsinspektörerna, en fråga som LRF regionalt arbetar med, och att lagstiftningen borde se mer till helheten än detaljer.
– Om en hel besättning är frisk och har bra hull ska man inte få avdrag på någon centimeter hit eller dit på båsstorlekarna, sade Urban Persson.

"Kan bli godtycke"

Men att ha en målstyrd lagstiftning istället för en detaljstyrd innebär också risker.
– Det blir större utrymme för godtycke om man inte har en bra plan. En centimeter är ju trots allt en centimeter, konstaterade Pär Antonsson, mjölkbonde i Övre Bäck.
Även miljö och hållbarhet var upp till diskussion. Här rådde en osäkerhet om hur Sverige ligger till i förhållande till andra länder. Medlemmarna menade också att LRF måste ha en långsiktig plan för god hållbarhet i jordbruket.