Nyligen gick det historiska beslutet igenom. Sverige fick en livsmedelsstrategi.

Den senaste gången något liknande gjordes kring jordbruk och livsmedelsproduktion var 1990, då det så kallade omställningsbeslutet togs.

Orden behöver bli verklighet

– Strategin är ett stort steg. Politiken har samlat ihop sig och har ambitiösa målsättningar. Den innebär en stor skillnad. Men samtidigt måste vi vara medvetna om att det praktiska arbetet återstår att skapa konkreta handlingsplaner och se till att de genomförs, säger Palle Borgström.

Blev du glad åt beslutet?

– Ja, men det har varit en lång väntan.

Flera saker på önskelistan

Några av de saker han hoppas blir verklighet är en sänkning av dieselskatten så att den harmonierar med europeisk nivå, att enskilda jordbrukare får ersättning för de extra kostnader som landets höga djurskyddsnivå innebär samt att myndigheter ger lantbrukare bättre bemötande.

– Kommuner och andra myndigheters bemötande mot mjölkföretagare är ofta helt förödande, där ofta man ser bonden som en potentiell lagbrytare istället för att underlätta för företagen att göra rätt, säger Palle Borgström och fortsätter:

– Man har ofta uppfattningen att det är bra för miljön om vi producerar så lite som möjligt, men effekten blir istället att vi tvingas importera från en produktion som har större miljöpåverkan. Det ät helt horribelt att svenskt jordbruk ska klassas som miljöfarlig verksamhet när det är ett av de mest klimatsmarta i världen, säger Palle Borgström.

Fakta: Kort om Sveriges livsmedelsstrategi

*Sveriges livsmedelsstrategi innehåller långsiktiga politiska mål som ska hålla över tid och regeringsskiften.

*I strategin finns produktionsmål för jordbruket och livsmedelssektorn. Tidigare har det bara funnits mål inom miljöområdet.

*Strategin kan hjälpa svenska livsmedel att konkurrera med livsmedel från andra länder. Nästan alla andra EU-länder utom Sverige har haft någon typ av strategi för livsmedelsproduktion.  

*Alla politiska förslag och beslut som påverkar lantbruket måste nu förhålla sig till den nya politiken. Det betyder att utredningsförslag om exempelvis vägslitageskatt inte kan genomföras om den sänker konkurrenskraften.

Källa: LRF.se