I dagarna kom färska editioner av Mjölkrapporten samt Så går det på matmarknaden.

Mjölkrapporten berättar att det trendbrott vad gäller mjölkpriser som syntes tidigt i höst nu har etablerats och förstärkts.

– Ur ett globalt perspektiv sjunker mjölkproduktionen. I kombination med ökad efterfrågan har det lett till högre priser efter drygt två års kris, säger Lennart Holmström, expert på marknadsanalys och branschstatistik på LRF Mjölk och en av Mjölkrapportens skribenter.

50 öre mer

Konventionellt producerad mjölk har stigit från 2,61 kronor per kilo energikorrigerad, ECM, i september 2016 till 3,11 kronor i december. Motsvarande förhållande för ekologisk mjölk är 3,98 respektive 4,41 kronor.

–För en besättning med 100 mjölkkor motsvarar skillnaden i mjölkintäkter omkring 400 000 kronor per år, säger Claes Krokeus, ekonomi- och företagsrådgivare vid Rådgivarna i Sjuhärad och skribent i Mjölkrapporten.

10 procents tillväxt

Även för andra branscher går det bättre nu. Enligt Matmarknaden har prognosen för livsmedelsproduktionen 2016 höjts sedan förra kvartalsrapporten och visar en tillväxt på två procent.

På helåret är det sockerbetor, ekologiska livsmedel, proteingrödor, kyckling, ägg och nötkött som går bäst med en real tillväxt om 10 procent i år. Sammantaget beräknas spannmål, mjölk och lamm tappa värde, de siffrorna utgår alltså från tillväxtprognos för helåret 2016.

Läs mer i Mjölkrapporten..