Lennart Holmström, marknadsexpert på LRF Mjölk, hur kommer det påverka de svenska mjölkbönderna att mjölkkvoterna har avskaffats?

  Jag tror inte att de svenska mjölkbönderna kommer se några stora förändringar på kort sikt eftersom de prisnivåer som råder på marknaden inte styrs av mjölkkvoterna. Kvotsystemet har helt enkelt spelat ut sin roll. Idag är det istället den globala mejerimarknaden som avgör prisnivån. Det innebär att svenska mjölkföretag kommer att få ta del av en högre prisnivå under de perioder när den internationella mejerimarknaden är stark samtidigt som de kommer få mer pressade priser när världsmarknaden är svagare. I ett läge med svag världsmarknad kan ett ökat utbud av mejeriprodukter inom EU på sikt leda till ökad konkurrens för de svenska mjölkbönderna.

Många lantbrukare befarar ett överskott av mjölk inom EU. I vilka länder kan man förvänta sig en produktionsökning?

 Det stämmer att vi troligen kommer se en ökad mjölkproduktion i vissa delar av EU. Förmodligen kommer mjölkproduktionen att öka i framförallt Irland, Nederländerna, Danmark, Polen och Baltikum. För Sveriges del anses södra delen av landet vara en region där man har stora möjligheter att producera mer mjölk.

Vilka möjligheter ser du för svensk mjölkproduktion i framtiden?

– Världens befolkning växer samtidigt som allt fler konsumenter efterfrågar mejeriprodukter. Framförallt ser vi en ökad efterfrågan på mejerivaror i Asien, Afrika och Sydamerika men många länder i de här regionerna har svårt att tillgodose efterfrågan genom att öka sin egen mjölkproduktion och kommer i framtiden att vara beroende av mejeriimport.  Här finns en stor potential för svensk mjölkproduktion när det gäller produktion och export av mejerivaror, under förutsättning att vi uppnår tillräcklig lönsamhet för de svenska mjölkbönderna.