Palle Borgström valdes till ny förbundsordförande för LRF efter Helena Jonsson. Han är ordförande för LRF Mjölk fram till i juli, samt mjölkföretagare.

I sitt tal på riksförbundsstämman nämnde Palle Borgström tre områden som han vill prioritera i sin roll som förbundsordförande:

– Jag kommer att prioritera att det blir verkstad av livsmedelsstrategin. En annan fråga som ständigt är aktuell är äganderätten, där går utvecklingen åt fel håll. Den sista frågan som jag tror på, är omställningen till ett fossilfritt samhälle, säger Palle Borgström och lägger till:

– Vår bästa tid finns att hämta i framtiden.