- Uppdraget är avgörande för att kunna nå målen i livsmedelsstrategin om ökad livsmedelsproduktion, säger Malin Hagbardsson, näringspolitisk expert på LRF Mjölk.

Viktigaste frågan

Att göra det enklare att ansöka om miljötillstånd är en av de viktigaste flaskhalsarna. Den alltför tidskrävande processen kring tillståndsprövning är ett avgörande skäl för att många mjölkföretagare avstår från att investera och utveckla sin verksamhet.

- Att förenkla och effektivera miljötillståndsprocessen har under en lång tid varit en av de mest prioriterade frågorna för att stärka svensk mjölkproduktion, säger Malin Hagbardsson. Den finns också med i branschens Handlingsplan Mjölk.

Ökad likvärdighet i hela landet

Enligt en undersökning som LRF Mjölk gjort. tar en miljötillståndsprocess för en mjölkgård tar i snitt 573 dagar. Tiden skiljer stort beroende på i vilket län företaget finns: Från 260 dagar till 3,5 år. Nu ger regeringen myndigheterna i uppdrag att både effektivisera och förenkla processen samt att öka likvärdigheten i livsmedelskontrollen i hela landet.

- Arbetet med att förändra miljötillståndsprocessen kräver en enig politisk vilja. Det har gjort att arbetet pågått under en lång tid, säger Malin Hagbardsson.